Mũi hàn 200-2B

Mũi hàn QUICK 200-2B dành cho máy hàn QUICK 203/203H/204/204H/203D/376(I)/376D(I). Mũi hàn đầu B ứng dụng cho mối hàn nhỏ, cần độ chính xác.