Mũi hàn 960-2C

Mũi hàn QUICK 960-2C dành cho máy hàn QUICK 236/969/967/375A+/375B+. Mũi hàn đầu C hình móng ngựa, ứng dụng cho mối hàn rộng, cần nhiều lượng thiếc.