Mũi hàn 200-0.8C

Mũi hàn QUICK 200-0.8C dành cho máy hàn QUICK 203/203H/204/204H/203D/376(I)/376D(I). Mũi hàn đầu C ứng dụng cho mối hàn rộng nhiều lượng thiếc.