Mũi hàn 200-1.6D

Mũi hàn QUICK 200-1.6D dành cho máy hàn QUICK 203/203H/204/204H/203D/376(I)/376D(I). Mũi hàn đầu D ứng dụng cho mối hàn lớn nhiều lượng thiếc.