Mũi hàn 960-I

Mũi hàn QUICK 960-I dành cho máy hàn QUICK 236/969/967/375A+/375B+. Mũi hàn đầu I ứng dụng cho mối hàn nhỏ và cần độ chính xác cao.