Mũi hàn 960-K

Mũi hàn QUICK 960-K dành cho máy hàn QUICK 236/969/967/375A+/375B+. Mũi hàn đầu K ứng dụng cho mối hàn mỏng và dài, khe hẹp,…